2פתרון בעיות טכנולוגיות ושירות בדרך המצאתית

יצירת פתרונות win-win  לבעיות במערכות הנדסיות ואנושיות על ידי התגברות על דרישות סותרות  

שיפור:

·         איכות מערכות פרודוקטיביות, אמינות וביצועים

·         הפחתת עלויות פיתוח וייצור

·         יצירת יכולת ל: חדשנות שיטתית חוזרת ונשנית לתוצאות עקביות

·         יצירת שפת חדשנות משותפת בארגון

 

שיטה המצאתית:

·         שילוב שיטות מתקדמות לפתרון בעיות

·         הכשרת הצוותים לזיהוי ופתרון בעיות המצאתי באופן עצמאי

·         מיצוי פוטנציאל הצוות: בסיוע תוכנת סיעור מוחותGUIDED BRAINSTORMING

 

השירותים שלנו:

·         הדרכה למנהלים ומהנדסים

·         סמינר מבוא לפתרון בעיות באופן המצאתי – 2-8 שעות

·         פתרון בעיות במוצר בדרך המצאתית  - בסיסי 20 שעות, מתקדם 40 שעות (סה"כ 60 שעות)

סדנאות למנהלים ומהנדסים (משך הזמן לפי צרכים)

·         שיפור פרודוקטיביות ואיכות מערכות, אמינות וביצועים

·         הורדת עלויות פיתוח וייצור

·         יצירת יכולת בארגון לחדשנות שיטתית חוזרת לקבלת תוצאות עקביות

·         הטמעת שפת חדשנות בארגון

 

בונוס

שעתיים תמיכה עבור פרויקט באמצעות אינטרנט על כל שני ימי של סדנה – כלולות ללא תשלום