1הורדת עלויות ייצור עד 30%

הורדת עלויות בסביבת הייצור על ידי:

שיפור עלויות ייצור. תפוקה ותנובה, יעילות תהליך וזרימתו.

ביצועי ציוד – קצב ייצור, אמינות, תחזוקה, תפקוד.

ביצועי אנוש – מניעת כשלים ושגיאות אנוש, בטיחות, תהליכי מניעת בזבוזים.

הדרכה לצוותי מנהלים, מהנדסים ואנשי תפעול

סמינר מבוא "ייצור חדשני" בן 2-8  שעות

סדנא בסיסית להורדת עלויות בייצור = 16 שעות

סדנא מתקדמת להורדת עלויות בייצור = 16 שעות

סדנא לחדשנות בסביבת "ייצור רזה" ו-או "שש סיגמא" = 16 שעות

 

סדנאות לצוותי מנהלים, מהנדסים ואנשי תפעול (משך נקבע לפי הצרכים): תמיכה בצוותי ייצור בשיפור

תפוקה\תנובה

שיפור תפוקת ציוד, אמינות….

 

תמיכה בצוותי ייצור:

שיפור יעילות ייצור

שיפור קצב ריצת ציוד

שיפור זמין ציוד, ניצול ואמינות

שיפור של תהליכי ייצור

שיפור ביצועים אנושי

מניעת בזבוזים ((Waste elimination

 

בונוס

 2 שעות לתמיכת פרויקט דרך אינטרנט לכל שני ימים של סדנה קנויה – כלולות ללא תשלום

 

תרשים תהליך עבודה להפחתת עלויות ייצור: