4פתוח אסטרטגיה לרווחיות והקמת מערכת חדשנות

 זיהוי חסמים ופתוח אסטרטגיה חדשנית לרווחיות 

הקמת וניהול מערכת חדשנות 

על ידי תהליך ייחודי של Solutions Engine

זיהוי חסמים בתחומים הבאים: ניהול, תפעול ומוצר / תהליך ייצור

התהליך מוביל את הצוות הניהולי  להגדרת הפתרון לחסמים ולפתוח תכנית ממוקדת לפתרונם

השירותים שלנו:

סדנה מונחית להנהלת  החברה 16 – 40 שעות הכוללת:

מיפוי מצב נוכחי תוך שימוש בדיאגרמות סיבה תוצאה (Current Reality Tree)

זיהוי החסמים המונעים מן המערכת את המיצוי המרבי של הפוטנציאל שלה – Root Cause constraints

פתוח פתרונות להסרת החסמים  בתחומי הניהול, תפעול, המוצרים ותהליכי הייצור

דוגמאות לחסמים: מדדים אשר מונעים שיתוף פעולה (חסם ניהולי), אי הקצאת משאבים לצוואר בקבוק סמוי (חסם תפעולי), קושי ביכולת חיזוי זמני ביצוע משימות באופן ריאלי (בתהליך פתוח מוצר)

דיאגרמת תהליך לשיפור רווחיות החברה: המטרה – הגדלת רווחיות החברה. תחומי הטיפול – שיפור הניהול, שיפור התפעול, שיפור מוצרים.

profitability strategy