ניתוח מקורות כשל – גורמי אנוש

איתור מקור הכשל – גורמי אנוש (™RCA-HURE )
קהל יעד:
מנהלים או מובילי צוותים העוסקים בניהול יומיומי של אנשים הפועלים במערכות בעלות פוטנציאל כשל בשל גורמי אנוש.. בעולם המודרני בקרות אוטומטיות תופסות מקום נכבד בסביבות עבודה מורכבות, כאשר מטרה מרכזית במערכות אלו היא לסייע בהפחתת הסיכוי לכשל הנגרם בשל טעות אנוש. למרות זאת לעיתים קרובות הגורם האנושי משחק תפקיד מרכזי בכשלים אשר מסתיימים בנזק כלכלי או סביבתי כבד ולפעמים אף באבדן חיי אדם. בלמידה של כשל או של בעיית איכות המסקנה הסתמית שהאירוע נגרם בשל "טעות אנוש" אינה מספקת, ויש להמשיך ולחקור את הסיבות שבעטיים האדם הגיע לכלל טעות. למידה נכונה של הסיבות לכשל האדם, תוך הבנה של גורמי אנוש המעורבים ביצירת אירועים בלתי רצויים, מאפשרת מתן מענה נכון למניעה של אירוע דומה בעתיד.
ההדרכה מספקת הבנה על הגורמים הבסיסיים התורמים לכשלים בשל גורמי אנוש ומבהירה את דרך ההסתכלות על מכלול הנושאים שאותם יש לכסות בזמן למידת אירוע. המתודולוגיה נוחה ללמידה וליישום ומכסה את דרך למידת האירוע למן קבלת ההחלטה שאכן גורמי אנוש מעורבים ביצירת האירוע, ועד להבנת הגורמים התורמים, סיווגם, והגדרת דרך התגובה הנדרשת.