ניתוח מקורות כשל בתהליכים ומכונות – חשיבה היררכית ואנליטית

איתור מובנה של מקורות כשל בתהליכים ובמכונות (™RCA-HAT )

קהל יעד:
מהנדסים, מנהלים או מובילי צוותים העוסקים בפתרון בעיות במערכות מורכבות של תהליך ו/או ציוד. מהנדסים או מובילי צוותים במחלקות פיתוח תהליך / מוצר. מרגע התגלות סימפטום בעייתי בקו הייצור או פגם במוצרים היוצאים בסופו ועד להחזרת המצב לתיקנו חולף זמן. זמן זה עלול להיות יקר בגלל אובדן חומר גלם בעל ערך רב או בגלל אובדן זמן ייצור. גם מחלקות פיתוח המתמודדות עם פתרון בעיות על בסיס יומיומי ניצבות לעיתים מול סימפטום לא צפוי שמקורו לא ידוע, ובשל כך גם הדרך לפיתרון אינה ברורה והתקדמות הפיתוח מתעכבת . תקלות מסוג זה משמעותם לעיתים אובדן מוניטין ופלח-שוק חשוב לחברה. לכן, ישנה חשיבות עליונה לאיתור מהיר של גורמי הכשל בתהליך, במוצר או במכונה. הדרך האינטואיטיבית אינה מספקת כלים מתאימים לאיתור מקורות כשל בבעיות סבוכות, ומכאן מובן הצורך בשיטת חשיבה מובנית וכלים מתאימים לצורך התמודדות עם בעיות מורכבות.
בשיטת ה"חשיבה היררכית אנליטית" שלב איתור מקורות הכשל מחולק לשלושה תת-שלבים: א.אפיון הבעיה ב.בניית מודל הכשל ג.תיקוף מודל הכשל. השיטה מושתתת על עקרונות דרך החקירה והגילוי המדעי מצד אחד ועל כלים ושיטות מוכרים לניתוח מערכות הנדסיות מצד אחר. דרך החשיבה הדרושה להתקדמות בכל אחד מהמשלבים מוסברת בפשטות וסט כלים פשוטים ויעילים המתאימים לכל שלב ממקדים את הצוות בדרך ההתקדמות הרצויה ומונעים "התבדרות" ועבודה לא מסודרת.
הבהרה : ההדרכה מתמקדת בטכניקות החשיבה וארגון המידע. לא מועברים במהלך ההדרכה תחומי ידע ספציפיים (מכונות, מטלורגיה, כימיה, סטטיסטיקה, מיקרוסקופיה, בדיקות אל-הרס, וכו') .