TRIZ תורה לפתרון בעיות בשיטה המצאתית

מהי תאוריית טריז וכיצד היא מסייעת לפתור בעיות טוב יותר 

טריז הינה תאוריה, דרך של חשיבה ומתודולוגיה לשיפור מערכת על ידי פתרון יצירתי של בעיותיה.

טריז מזהה בעייה כ"מערכת" : מפעילה "חשיבת מערכות" להבנתה וניתוחה.

בבסיסה ההבנה שמערכות טכניות מתפתחות לכיוון אידיאליות גוברת – שהיא השגת יותר (תפקוד) בפחות (משאבים): טריז מפעילה "חשיבת אידיאליות" לזיהוי "תמונת הפתרון האידיאלי" שמסייעת בבחירת כיוון הפתרון.

כדי לקדם את המערכות בכיוון זה אנו מזהים דרישות מתנגשות וסותרות "חשיבת סתירות" ומפעילים עקרונות פתרון המצאתיים. בתוך התהליך אנו מזהים וחושפים משאבים סמויים במערכת או בקרבתה ומשתמשים בהפ לפתרון "חשיבת משאבים". זה הופך את הפתרון למעשי יותר, מהיר יותר ליישום ובעל עלות פחותה, כלומר חדשני יותר..

טריז פותחה על ידי הממציא והסופר הרוסי הנרי אלטשולר, על סמך ניתוח הפטנטים הנרחב שלו, כאשר עבד במשרד הפטנטים של הצי הרוסי כרשם ובוחן.

אלטשולר זיהה וקודד כללי התפתחות אופיניים במגוון מערכות הנדסיות

הוא נסח עקרונות כלליים משותפים של פתרונות חדשניים שנמצאו בתעשיות מגוונות ופיתח אלגוריתם חשיבה ליישומם במצב ספציפי.זו "תמצית" של ידע החשיבה ההמצאתית של האנושות.

בשימוש כיום על ידי חברות רבות ומלמדים אותה באוניברסיטות ברחבי העולם.

מידע מפורט יותר על טריז ב:

ובספריו של אלטשולר

CREATIVITY AS AN EXACT SCIENCE, THE INVENTION ALGORITHM

אנו ב  SOLUTIONS ENGINEפיתחנו תהליך תמציתי (אלגוריתם חשיבה) כדי לפתור בעיות באופן יצירתי באמצעות מיטב כלי טריז.

פתחנו שיטה להתגבר על המחסום המתודי בתחום פתרון בעיות  במערכות בעלות הן מרכיבים והן מרכיבים אנושיים. החיבור בין חשיבת תורת האילוציםTOC

המתמקדת בשיפור מערכות אנושיות – ארגונים ועסקים, לבין טריז המתמקדת במערכות טכניות הביא את שיטת TOCTRIZ המאפשרת לחברות טכנולוגיות ולארגוני שירות לפתור באופן יצירתי בעיות במגוון רחב של מערכות בהן יש דרישות סותרות.

שיטת TRIZ משמשת ככלי חזק לפתרון בעיות ושיפור מוצרים כחלק ממערכת איכות שיטתית עסקית