הרצאות בחדשנות להורדת עלויות ופיתוח מוצרים בישראל

הדרכות על הפחתת עלות ייצור של עד 30%

משתתפים: צוותי מנהלים, ייצור והנדסה.

·         סמינר מבוא לחדשנות בסביבת ייצור.  2-8 שעות

·         קורס הפחתת עלויות ייצור בדרך חדשנית. קורס בסיסי – 16 שעות; מתקדם – 16 שעות (סה"כ 32 שעות)

·         פתרון בעיות באופן המצאתי בסביבת "ייצור רזה". קורס בסיסי – 16 שעות; מתקדם – 16 שעות (סה"כ 32 שעות)

 

הדרכות על פיתוח מוצר חדש ושיפור מוצרים קיימים

משתתפים: מנהלים ומהנדסים

·         סמינר מבוא לחשיבה המצאתית.  2-8 שעות

·         קורס חשיבה המצאתית לפיתוח מוצר.  קורס בסיסי 20 שעות; מתקדם – 40 שעות (סה"כ 60 שעות)

·         סמינר מבוא להורדת עלויות פיתוח מוצר. 2-8  שעות

·         שיטות הפחתת עלויות מוצר. קורס בסיסי – 16 שעות; מתקדם – 16 שעות (סה"כ 32 שעות)

 

הדרכות על פתרון בעיות בדרך המצאתית

משתתפים: מנהלים ומהנדסים

·         סמינר מבוא פתרון בעיה באופן המצאתי 2-8 שעות

·         סמינר בסיסי פתרון בעיה באופן המצאתי במוצרים ושירותים. בסיסי- 20 שעות; מתקדם – 40 שעות (סה"כ 60 שעות)

 

 

הדרכה לניתוח מובנה של שורש בעיה (Root Cause Analysis)

 

RCA-HAT ™  חשיבה אנליטית היררכית. קורס בסיסי יום אחד קורס מתקדם 2 ימים סה"כ 3 ימים

משתתפים: מהנדסים, מנהלים ומובילי צוות אשר מטפל בפתרון בעיות במערכות הנדסיות מורכבות (מכונות), תהליכים או מוצרים.

 

תמיכה בצוותים פנימיים בחברה בפתרון בעיות ספציפיות

 

ניתוח אירועי איכות הקשורים לאדם  RCA-HURE ™ Root Cause –  קורס יום אחד

משתתפים: מנהלים, ראשי צוותים ועובדים העוסקים במכונות, מערכות או תהליכים הרגישים לנזק או הפסד מאירועים הקשורים לאדם.

 

תמיכה בצוותים הפנימיים לפתרון בעיות ספציפיות