קורסים

הדרכות על הפחתת עלויות ייצור של עד 30%

משתתפים: צוותי מנהלים, ייצור והנדסה.

·               סמינר מבוא לחדשנות בסביבת ייצור.  2-8 שעות

·            קורס הפחתת עלויות ייצור בדרך חדשנית. קורס בסיסי – 16 שעות; מתקדם – 16 שעות (סה"כ 32 שעות)

·           פתרון בעיות באופן המצאתי בסביבת "ייצור רזה". קורס בסיסי – 16 שעות; מתקדם – 16 שעות (סה"כ 32 שעות)

הדרכות על פיתוח מוצר חדש ושיפור מוצרים קיימים

משתתפים: מנהלים ומהנדסים

·              סמינר מבוא לחשיבה המצאתית.  2-8 שעות

·            קורס חשיבה המצאתית לפיתוח מוצר.  קורס בסיסי 20 שעות; מתקדם – 40 שעות (סה"כ 60 שעות)

·             סמינר מבוא להורדת עלויות פיתוח מוצר. 2-8  שעות

·           שיטות הפחתת עלויות מוצר. קורס בסיסי – 16 שעות; מתקדם – 16 שעות (סה"כ 32 שעות)

 

הדרכות על פתרון בעיות בדרך המצאתית

משתתפים: מנהלים ומהנדסים

·               סמינר מבוא פתרון בעיה באופן המצאתי 2-8 שעות

·         סמינר בסיסי פתרון בעיה באופן המצאתי במוצרים ושירותים. בסיסי- 20 שעות; מתקדם – 40 שעות (סה"כ 60 שעות)

הדרכות לניתוח מובנה של שורש בעיה בתהליכים (Root Cause Analysis)

RCA-HAT ™  חשיבה אנליטית היררכית. קורס בסיסי יום אחד קורס מתקדם 2 ימים סה"כ 3 ימים

משתתפים: מהנדסים, מנהלים ומובילי צוות אשר מטפל בפתרון בעיות במערכות הנדסיות מורכבות (מכונות), תהליכים או מוצרים.

תמיכה בצוותים פנימיים בחברה בפתרון בעיות ספציפיות 

הדרכה על ניתוח אירועי איכות הקשורים לאדם  RCA-HURE ™ Root Cause - קורס יום אחד

משתתפים: מנהלים, ראשי צוותים ועובדים העוסקים במכונות, מערכות או תהליכים הרגישים לנזק או הפסד מאירועים הקשורים לאדם. 

תמיכה בצוותים הפנימיים לפתרון בעיות ספציפיות